Gjennomføring

I nettverket vårt kan hvem som helst gå i gang med en hvilket som helst aktivitet, og gjøre det på akkurat den måten de vil. Framgangsmåten under er derfor bare et forslag.

1. Finn en aktivitet!
Sjekk gjerne idébanken vår for inspirasjon.
Diskutér ideen med andre på Facebook-gruppa vår, om du vil. Her kan du også invitere andre til å henge seg på.

2. Meld fra!
Si fra at du har tatt tak i idéen, slik at ikke flere jobber med det samme parallelt. Vi vil da flytte aktiviteten over fra idébanken til aktivitetsoversikten. Vi sender ut nyhetsbrev til hele nettverket iblant. Her vil vi kunne annonsere at aktiviteten er under planlegging eller annonsere når den finner sted.

3. Planleggingsfasen
Velg selv når du ønsker å innlemme andre i aktiviteten. Når flere kommer inn er det en god idé å ta et fysisk møte, så alle blir kjent og får utveksle tanker. Vi anbefaler at eventuelle møter enten er korte og effektive eller sosiale og uformelle. Mye kan også avklares per e-post, telefon ol.l. 
E-post er nyttig og når ut til alle i gruppa. Men lange diskusjoner eller detaljlplanlegging kan med fordel tas på andre plattformer. F.eks. www.trello/bliv. (opprett Trello-bruker og lag et eget «board» for aktiviteten). Man kan også opprette en Facebook-gruppe for planleggingen.

4. Annonsering
Det er viktig å nå ut med informasjon i god tid før et arrangement. Vi foreslår følgende annonsering:
* Oppføring i aktivitetsoversikten (husk å melde inn evt. datoer når disse er spikra.)
* Annonsering i nyhetsbrev til nettverket (meld først fra om planene, og evt. senere om konkret tid og sted for arrangement)
* Facebook-event. NB! Oppdrett denne via Facebook-gruppa vår. Da vil alle i gruppa automatisk motta invitasjon.
* Spre ordet til venner og kjente. Vurdér evt. annonse i Bø Blad.